خدمات زیبایی ما

بهترین کلینیک با بیش از 10 سال تجربه

جوانسازی

لیزر موهای زائد

جراحی زیبایی

بسته های خدمات لیزر ما

1.2میلیون تومان
فول بادی

لیزر موهای زائد؛ بدن شامل: زیر بغل، کمر، دست و پا

1.8میلیون تومان
فول بادی و بیکینی

لیزر موهای زائد؛ فول بادی و بیکینی

رزرو نوبت

قرارهای مراقبتهای اولیه و برخی از تخصصها

افزونه "فرم تماس 7" نصب یا فعال نشده است